Pályázati felhívás - Köztérmegújítási Nívódíj 2015 pályázat


A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2015 pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el.

A pályázat beadási határideje 2015. március 30. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a beérkezés határideje 2015. március 31.

1. A pályázat célja
• az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesülésének, új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
• igényesen megtervezett és megépített illetve magas színvonalon, (társadalmi-, szociális, esztétikai, kulturális, klimatikus és fenntartási szempontból) értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,
• a gazdasági szempontból is eredményes megoldások széles körének feltárása és elterjesztése
• a kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
• a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,
• jelentős városképformáló közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,
• az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és
• figyelemfelhívás a jó példa erejével.
2. A pályázatra benevezhetők

Az adott település arculatát befolyásoló, 2009. évtől kezdődően megvalósult, társadalmi-, szociális, esztétikai, gazdasági, kulturális és fenntarthatósági szempontból értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.
Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:
• Településközpont, főtér kategória
• Lakókörnyezet közterei kategória

3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; de egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterület megújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterület megújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn!

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.
Amennyiben igény van rá, a pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.

4. A pályázati kiírás és mellékletei

A pályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthető le a www.mut.hu és a www.icomos.hu honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Szabó Alexandra a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 225-4966 telefonszámon (hétfőtől péntekig 9-15 óra között).

A letölthető pályázati anyag tartalma:
• Pályázati Hirdetmény (PDF)
• Jelentkezési Lap (DOC)
• Kötelezően használandó tabló sablon (PSD, JPG)
• Eddigi kitüntetettek listája (1. sz. melléklet)

5. A pályázat beadása

A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni. A befizetést a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutalás közleményébe kérjük a „NÍVÓDÍJ” szót beírni.

Beadási határidő: 2015. március 30. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a beérkezés határideje 2015. március 31.
A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaművet bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

 

6. A pályázatra benyújtandó
• A kitöltött jelentkezési lap (digitális és nyomtatott formában).
• A pályázati díj befizetését igazoló bizonylat másolata.
• A rendelkezésre álló jogerős engedélyek másolata (csak digitális formában).
• CD/DVD lemezt, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön fájlban) és a jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 30 MB terjedelemben.
• Két darab, 100x70 cm-es, kizárólag könnyű HABKARTONra kasírozott (5-, max 10 mm vastagságú), álló formátumú tabló, amely a pályázati kiírás mellékleteként letölthető sablon használatával készült. 
A tabló a következőket tartalmazza:
• A tabló sablon fejlécében a pályázat címét.
• Mindkét tablón a tabló sablon láblécében a pályázó(k), tervező(k) és kivitelező(k) pontos nevét. (A Pályázó felelőssége, hogy minden, a munkában résztvevő személlyel vagy céggel egyeztessen, és őket/azokat megjelenítse a pályázatban. A hiányos vagy téves megjelenítésért a Kiíró nem vállal felelősséget.)
• A köztér történetének összefoglaló bemutatását (rövid, reprezentatív szöveg; (előtte-utána) képek; ábrák).
• A beavatkozás céljának és eredményének bemutatását.
• A terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait 1:1000 méretarányban (indokolt esetben el lehet térni a megadott aránytól).
• A közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban (indokolt esetben el lehet térni a megadott aránytól).
• Részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.
A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési lapot”, a pályázati díj befizetésének igazolását, a benyújtandó tablókat és egy CD/DVD lemezen vagy pendrivon a további mellékleteket (jelentkezési lap, jogerős engedélyek, pdf formátumú tablók).

7. A Bíráló Bizottság összetétele

A Bíráló Bizottság tagjait a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT), a Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (ICOMOS) és a Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) delegálják:

Társelnökök: 
Körmendy Imre (MUT) és 
Nagy Gergely  (ICOMOS)

Bizottsági tagok:
Benkő Melinda (MUT)
Farkas Mária (ICOMOS)
Klaniczay Péter (ICOMOS)
Kovács Erzsébet (ICOMOS)
Lipcsei Ágnes (MTSZ)
Szabó Gyöngyvér (MTSZ)
Szerdahelyi-Németh Klára (MUT)
Szikra Éva (MTSZ)
Zábránszkyné Pap Klára (MUT)

8. Pályázati díj

A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2015 címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bíráló Bizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2015” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.
 
A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.

Eredményhirdetés: a végleges időpontért kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat (www.mut.hu)

9. A pályaművek bemutatása

A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretében bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ezután megmaradó pályázatokat a Kiíró megsemmisíti.

 

Budapest, 2015. február 10.

 

Pályázati hírdetémény itt tölthető le

Jelentkezési lap itt tölthető le

Eddig kitüntettek listája itt tölthető le

Tabló sablon a http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=211125#MIDDLE tölthető le.

Román András Dokumentációs Központ