PETRAVICH ANDRÁS PhD     (1950-1999)

Petravich András 1973-ban építőmérnöki, 1979-ben építészmérnöki diplomát szerzett. 1983-ban műemlékvédelmi szakmérnöki vizsgát tett, majd 1985-ben műszaki doktorátust kapott a műemlékvédelem elmélete és gyakorlata témájában. 

Az építészethez közvetlenül kapcsolódó szakképesítéseit további szakvizsgák követték az államigazgatás, a közigazgatás, a városrehabilitáció, a művészeti emlékek és műemlékek megőrzése területén.
1997-ben PhD fokozatot szerzett. 
Halála évében 1999-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Műemlékvédelemért kitüntetést adományozta munkássága elismeréseként.

Munkássága:

Eleinte statikus mérnökként dolgozott, majd 1980-tól az Országos Műemlék Felügyelőség és az utód hivatalok dolgozójaként a műemlékek nyilvántartásával, műszaki ellenőrzésével és a műemlékek felügyeletével foglalkozott. Hatósági tevékenysége Nógrád megyéhez kapcsolódott, részt vett a Hollókő fejlesztését végző bizottság munkájában, majd Tihany műemlék felügyeletét látta el. Nemzetközi munkacsoport tagjaként is tevékenykedett a műemléki nyilvántartás témájában. 1991-től az Európai Tanács műemléki munkáját is segítette. Részt vett a Kastélyprogram gazdasági bizottsági előkészítésében, majd 1984-86 között a program végrehajtásában. 1986-tól hat éven át tagja, majd vezetője volt az OMF-OmvH munkabizottságának, amely a Műemléki Törvény előkészítését végezte. Számos tudományos előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon.  
Az ICOMOS munkájában 1982 óta vett részt. Nemzetközi rendezvények szervezését végezte, és a kapcsolattartást gondozta. Segítője volt az Örökségünk Őrei ifjúsági műemlékvédelmi mozgalomnak. 1993-tól a Magyar Építészeti Múzeum tudományos főmunkatársaként elsősorban tudományos és kiállítás rendezői munkát végzett.
Szerkesztője volt a Műemlékvédelem című folyóiratnak, az általa gondozott cikkek őrzik hozzáértő, pontos szerkesztői munkáját, jogszabályismeretét.
Sokoldalú és nagy tudású szakember volt, aki tudását a mindennapi munkában céltudatosan és kreatívan hasznosította. Szenvedéllyel és pontosan dolgozott akkor is, amikor a műemléki kastélyok és kúriák helyzetének javítását szolgáló programon dolgozott, de figyelemre méltót alkotott monográfusként és kiállítás tervezőként is.

Kiállítások:

  • Mendele Ferenc  életműve  1995
  • 125 éves a magyar műemlékvédelem 1997

Publikációk:

  • Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1992
  • Erdei Ferenc építészeti munkássága 1993
  • Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon 1995
  • Az ötvenes évek magyar épületei 1996
  • Veszélyeztetett kastélyok és középületek helyreállítása 1996
  • Építészeti emlékek Dabason  1996
  • Város és megyeházák a dualizmus korában  1997

Román András Dokumentációs Központ