Sándyné Wolf Katalin   (1936-1999)


Wolf Katalin (Sándyné) az Ybl Miklós Építőipari Technikum elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait, 1959-ben diplomázott a BME Építészettörténeti Tanszékén. Rövid kivitelezői munka után 1960-tól a VÁTI Műemléki Irodáján dolgozott 1988-ig. A műemlékvédelemmel kapcsolatos tudományos módszerek és elvek alaposabb megismerése céljából 1970-ben műemlékvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. A VÁTI-ban a városléptékű műemlékvédelemtől a helyreállítási kiviteli tervek készítéséig minden feladatban részt vállalt, érdeklődése a műemlékvédelem minden részletkérdésére kiterjedt. A kutatás által napvilágra került értékek kibontakoztatását, a már elpusztult értékek rekonstrukcióját mindig összhangba hozta az épületek új rendeltetésével, igényesen, modern eszközökkel.
Munkássága két városhoz, Kőszeghez és Szentendréhez kötődött elsősorban. Kőszegen tervei alapján kapta vissza a Jurisics tér keleti térfala XVII. századi megjelenését.  Helyreállították az oromfalas, sgraffito díszes homlokzatokat, az egykori, dalmát rendszerű üzletportálokat. 
Kőszegen több lakóház műemléki helyreállítását tervezte, emellett Gazda Anikóval együtt értékvizsgálatot készített a Kőszeg környéki települések rendezési tervéhez. 
Szentendrén több lakóház felújítása mellett az Általános Rendezési Terv településtörténeti munkarészét készítette el, valamint egy belvárosi tömb rekonstrukciós tervét, épületenkénti értékvizsgálattal, felújítási javaslattal. 
A kőszegi Patikamúzeum és a Jurisics téri épületegyüttes igényes építészeti megoldásáért 1981-ben Ybl díjban részesült.  

Sándyné Wolf Katalin jelentősebb műemlék-helyreállítási munkái: 
-    Bük, r.k. templom – 1972-78
-    Bük, Szapáry kastély - 1968 
-    Kőszeg, Rákóczi Ferenc u. 3. - 1983
-    Kőszeg, Jurisics tér 5-7. - 1969-71
-    Kőszeg, Jurisics tér 11. patikamúzeum - 1976
-    Pécsváradi vár, templom és apátság együttese - 1964-74, 1977-81
-    Seregélyes, Zichy-Hadik kastély helyreállítás - 1968-73, üdülési és oktatási központtá történő átalakítás - 1980-82 
-    Sopron, Kolostor u. 3. –  1962-63
-    Sopron, Ógabona tér 28. - 1966-1967 
-    Sopron, Színház u. 21. - 1964
-    Sopron, Szeder u. 6. - 1973-1975
-    Szentendre, Dumtsa Jenő u. 6. - 1974-76
-    Szentendre, Kossuth u. 10-12. - 1994 
-    Szigetvár, volt Oroszlán szálló, - 1965-72
-    Tata, volt vízi-vágóhíd, múzeum - 1976-78
-    Várpalota, r.k. templom, homlokzat helyreállítása - 1970
-    Várpalota, vár, Vegyészeti Múzeum - 1974

Szakmai ambíciói, az általa kitűzött célok eléréséhez szükséges munkatempó miatt egészsége korán megroppant. Fiatalon, 63 éves korában halt meg, 1999-ben. Emlékét Kőszeg főterének épületei és az általa példásan helyreállított műemlékek őrzik, remélhetőleg még annál is tovább, mint egykori kollégái, pályatársai tehetik.

Román András Dokumentációs Központ