SEDLMAYR JÁNOS (1932 – 2004)


Sedlmayr János 1932-ben született osztrák származású értelmiségi családban. Édesapja Sedlmayr Kurt akadémikus, Kossuth-díjas növénynemesítő, nagybátyja Hans Sedlmayr, a salzburgi egyetem művészettörténész professzora. János a soproni bencés gimnáziumban szerzett érettségije után édesapja ösztönzésére – aki korán felfigyelt rajztehetségére – a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett 1955-ben építészmérnöki oklevelet. Még hallgató korában, a Műemlékvédelem fakultatív tárgy kapcsán került kapcsolatba Dr. Gerő Lászlóval, akinek a hívására jutott 1957-ben az Országos Műemléki Felügyelőség Tervezési osztályára, amely aztán élete végéig meghatározó jelentőségű munkahelye volt. Kiemelkedő hatású mesterének vallotta Gerő Lászlót, aki mellett Entz Géza, Horler Miklós, Szakál Ernő voltak szintén példaképei.

Választott szakterületét, a műemlékvédelmet, tehetségével és szorgalmával példaadóan magas szinten művelte. Mindezt jól érzékelteti a saját maga által összeállított lista, amelyben 106 műemlékhelyreállítási terv, 40 új épület illetve épületrészlet, síremlék, stb. található; indult 33 tervpályázaton – nagyon sok nyereménnyel. Publikációs listáján 290 tanulmány, rövidebb-hosszabb cikk és önálló kötet szerepel. Alkotó egyéniségére különösen jellemző volt az a készség, ahogy tervezett alkotásaival mintegy együtt élt, kutatta azok történetét-alakulását, és szinte mindegyiket igényes, történetileg hiteles, művészi igényességű rekonstrukciós, illetve magyarázó ábrákkal egészítette ki.
Alkotásai közül nagyon nehéz bármelyiket is kiemelni, hiszen azok ma már jóformán a műemléki helyreállítások klasszikus példái közé sorolhatóak. A visegrádi Salamon-torony, a nagyvázsonyi, az ozorai vagy a kőszegi vár, Sopron belvárosában a középkori zsinagóga vagy a Tábornok-ház, Győrben a Héderváry-kápolna, Vértesszentkereszten a kolostorrom, helyreállítása mind Sedlmayr János tehetségét hirdeti, sok más alkotásával együtt. Méltán nyerte el addigi munkásságáért 1964-ben az Ybl Miklós Díjat.
Szerény, visszahúzódó s adott esetben igen jó egyéni humorú egyénisége emlékét kollégái, barátai, tisztelői méltán őrzik 2004. decemberében történt elhunyta óta.

Román András Dokumentációs Központ