Kedves Látogató!

Az oldal jelenleg megújítás alatt áll, ezért előfordulhat, hogy nem a legfrissebb információkat tartalmazza.

Kérjük jöjjön vissza később!

 

2018. május 25-én a budajenői Magtár épületében tartotta meg - második összehívásra - az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXVIII. éves rendes, és egyben tisztújító közgyűlését Fejérdy Tamás levezető elnök vezetésével. A közgyűlésen résztvevőket Fejérdy Tamás elnök és Budai István, Budajenő polgármestere köszöntötte.

A közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg az elmúlt közgyűlés óta elhunyt műemlékes kollegákról, majd ezt követően került sor az elnöki és alelnöki beszámolókra. A pénzügyi helyzetről az ellenőrző bizottság elnöke, Kacskovics Lajosné adott adott tájékoztatást.

A beszámolókat, valamint a 2017-es közhasznúsági beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.   Az elnökségi, szakbizottsági és az egyszerűsített pénzügyi beszámolókat az alábbiakban tesszük közzé:

 

Fejérdy Tamás : Elnöki Beszámoló
az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 2015-2018-as tevékenységéről

1. MEGEMLÉKEZÉSEK

 • Balega Sándor, történész, műemlékes (1935 – 2017)
 • Barcza Géza, jogász, műemlékes (1924 – 2017)
 • Nagy Klára, építészmérnök, műemléki felügyelő (1943 – 2017)
 • Máté Géza, építész, műemléki felügyelő (1950 – 2017)
 • Mőcsényi Mihály professor emeritus, Kossuth, Széchenyi és IFLA Sir Geoffrey Jellicoe díjas tájépítész (1919 – 2017)
 • Csák Máté építészmérnök (1936 – 2017)

2. BESZÁMOLÓ

Három éves ciklus végén a legutóbbi évről szóló jelentés helyett, illetve azt is magába foglalóan az egész ciklusról szól az elnöki beszámoló. Mivel az ismert jogszabályi okok miatt a közgyűléstől közgyűlésig tartó ciklusok májusban kezdődnek és májusban érnek véget, az éves, illetve a hároméves beszámoló is ehhez az évközi váltást mutató rendszerhez igazodik.

 

 

Az ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Egyesület Közhasznúsága:

 • a Fővárosi Törvényszék Pk.60.134/1996/37. sz. végzése alapján az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület továbbra is közhasznú egyesületként folytatja tevékenyégét, fenti végzés 2015. november 7-én (a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.60.134/1996/38. sz. végzése alapján) jogerőre emelkedett.
 • az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület székhelye módosult: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1-ről 1113 Budapest, Daróczi út 1-3-ra. A változást a Fővárosi Törvényszéken is átjegyeztük.
 • Adószámunk is változott: 18083897-2-41-ről 18083897-1-43. A változás okai:
 • az alacsony éves árbevételünk miatt 2016-ban kikerültük az ÁFA körből és újra alanyi adómentes lett az Egyesület
 • a székhely változása miatt másik NAV kirendeltséghez

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület működésének főbb adatai:

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület jogi személyisége az erre a társulási formára vonatkozó jogszabályoknak megfelelően létezik; gazdálkodó szervezet.

 

Alapszabályunknak megfelelő összetételű Vezetőség látta el az Egyesület vezetését, meghatározott körben a mindenkori elnök egyedül, illetve valamely másik aláírásra jogosult vezetőtársával együttes aláírással rendelkezhet pénzügyi, illetve egyéb döntési jogkörökben. A Vezetőség munkáját a szintén választott Tanácsadó Testület támogatja, illetve a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

 

A beszámolási időszakban megtartott testületi ülések:

 

 

Vezetőségi:

Tanácsadó Testületi:

2015

2

2

2016

6

4

2017

4

3

2018

2

2

 

Közgyűlés:

2015

XV. Ráckeve – tisztújító közgyűlés (beszámoló: ICOMOS Híradó 2015/3)

2015

Budapest, (Pest M. Kormányhivatal) – rendkívüli közgyűlés (ICOMOS Híradó 2015/4)

2016

XVI. Zsámbék – éves közgyűlés (beszámoló az ICOMOS Híradó 2016/3 számában)

2017

XVII. Dunaújváros – éves közgyűlés (beszámoló az ICOMOS Híradó 2017/3 számában)

2018

XVIII. Budajenő – tisztújító közgyűlés: beszámoló az ICOMOS Híradó 2018/3 számában


Tagság, taglétszám alakulása:
az összes nyilvántartott tagból az „aktív”-ak, akik tagdíjbefizetési kötelezettségüknek eleget tettek:

 

egyéni

intézményi

ifjúsági

tiszteletbeli

pártoló

2016

238

18

4

3

2

2017

245

19

4

8

3

2018

242

18

4

3

3

3. RENDEZVÉNYEK

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága hagyományos részt vesz műemlékvédelmi rendezvények szervezésében és lebonyolításában, az illetékes állami intézményekkel – a Forster Központtal és Miniszterelnökséggel együttműködve, illetve pályázatokon (főleg NKA) elnyert források felhasználásával, és más támogatói – így (korábban) különösen a MOL szponzori közreműködésével.

 3.1 Évente, illetve kétévente ismétlődő rendezvényeink

3.1.1 Műemléki Világnap

2016 – Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkársága, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata szervezésében „Sport és Örökség” címmel megrendezett ünnepi ülés keretében emlékezett meg az Műemléki Világnapról 2016. április 18-án, a Pesti Vigadóban.

A büféebéd utáni délutáni program a Sport és Örökség témakörben szervezett tudományos ülés tíz előadásban adott ízelítőt a társadalom számára oly fontos sport történelmi-, örökségvédelmi-, építészeti- és urbanisztikai vonatkozásaiból. (Részletes beszámoló a Híradó 2016/2 számában).

2017 – A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is április 18-án került sor a Műemléki Világnapi ünnepségre, melynek ezúttal Visegrád városa, azon belül a városközpontban levő Hotel Visegrád adott otthont. Az ünnepséghez kapcsolódó konferencia az Örökség és turizmus – lehetőségek és eszközök címet viselte. (Részletes beszámoló a Híradó 2017/2 számában).

2018 – Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Miniszterelnökég Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkársága, valamint Szentendre Város Polgármesteri Hivatala szervezésében 2018. április 18-án a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban került sor a Műemléki Világnap ünnepi rendezvényére „Közös örökség – közös felelősség” címmel. A rendezvénynek külön hangsúlyt adott, hogy az Európai Parlament a 2018-as esztendőt az Európai Kulturális Örökség Évévé nyilvánította. (Részletes beszámoló a Híradó 2018/2 számában).

 3.1.2 Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem) Noszvaj-Síkfőkút helyszínnel került megrendezésre, a szokott módon, azaz az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság szervezésében, a TIT Bugát Pál Egyesület partneri közreműködésével,

2015-ben a 45-ik: „Műemlékek helyreállítása – mit? Miért? Hogyan?” (Híradó 2015/4) 2016-ban a 46-ik: „Helyreállítási feladatok - Társadalmi igények” (Híradó 2016/4) 2017-ben a 47-ik: „A műemlék helyreállítások gyakorlati feladatai” (Híradó 2017/4)

2018-ban a 48-ik kerül megrendezésre 2018. június 21-27 között, témája: "Európai örökség és az örökségturizmus - feladatok és kihívások"

A rendezvényt minden alkalommal az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) igen jelentős támogatásával tudtuk/tudjuk megvalósítani, nagy köszönet érte!

  3.1.3 Országos Műemléki Konferencia (kétévenként)

 1. november 4-én: XXVII. Országos Műemléki Konferencia - Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (Bp. V. Károlyi utca 16.) - „Közreműködés és szerepvállalás a kulturális örökségi értékek védelme érdekében” az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 2014-ben, az „Örökség a jövőnek, Jövő az örökségnek” program keretében kidolgozott szakmafejlesztési programjánaa tükrében.

2017-ben végül elmaradt, illetve eltérve a kétévenkénti rendszertől,

2018 januárban került sor a XXVIII. Országos Műemléki Konferencia megrendezésére „Örökségünk – Múlt és Jövő találkozása” – címmel, a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 rendezvénysorozat megnyitásához kapcsolódóan (Híradó 2018/2).

 3.1.4 Népi Építészeti Tanácskozás Békés (kétévenként)

 1. szeptember 22-24. XX. konferencia „Újratervezés – Népi építészetet csinálunk?” címmel. A tanácskozás témája az újratervezés volt, azt a falusi épített örökséget kívántuk bemutatni, mely nem a kontinuus házfejlődés eredményeként jött létre, hanem építészek tervei alapján keletkezett. Arról a változási folyamatról is beszéltünk, amikor különböző katasztrófák miatt gyökeresen átalakul, megváltozik a falukép, de idővel mégis részévé válik népi építészeti örökségünknek.

A XX. tanácskozás tanulmányútjának célja a Fekete-Körös menti települések műemlékeinek, az ott lakó nemzetiségek népi építészeti, népművészeti értékeinek megismerése volt.

Az NKA támogatásával a konferencián megjelent a XIX. békési tanácskozás anyaga kötetbe szerkesztve: Hol tart ma? a népi műemlékvédelem” címmel.

2018. szeptember 24-29. között kerül sor a következő Békési Konferenciára, ami „Sokszínű örökség” tematikában kerül megrendezésre, a szokott tanulmányi kirándulással kiegészülve.

3.2 Szakbizottsági, illetve egyedi rendezvényeink

3.2.1 Ipari örökség – TICCIH

2016 - A szocialista korszak ipari öröksége: értékek és hasznosítás

A két vezető nemzetközi örökségvédelmi szervezet, az International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) és a The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) közös magyar nemzeti bizottságaként működő ICOMOS/TICCIH Ipari Örökség Szakbizottság A 20. század ipari öröksége Magyarországon címmel rendezett konferenciát 2016. május 3-án az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma támogatásával. A konferenciára és a hozzá tartalmilag szorosan kapcsolódó tanulmányútra a Szakbizottság – a pályázatban is leírt – távlati célkitűzéseinek megfelelően került sor.

2017   Technikai okokból sajnos elmaradt.

2018 „Az ipari örökség megőrzése Magyarországon: Ózd” címmel 2018. április 24-én sikeres konferenciára került sor.

 3.2.2 Történeti Kertek

2015 október 15-16: Kerttörténeti konferencia/workshop/world cafe és szakmai kirándulás Dr. Örsi Károly emlékének ajánlva

2017 október 13-14: Kertturizmus Műhelykonferencia és szakmai kirándulás

 3.2.3 Egyéb rendezvények

2017 október 7: Emlékkonferencia a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében Rómer Flóris születésének 200. évfordulója tiszteletére

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság kapta meg a Rómer Év lebonyolításával kapcsolatos támogatási összeg felhasználásának a lebonyolítási feladatait is.

2015. október 15: Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának részvételével a Budapesti Metropolitan Főiskola (volt BKF) valamint az Információs Társadalomért Alapítvány „Az ICOMOS 50 éve és az Ipari Örökségek Éve” címmel ünnepi konferenciát rendezett.

2016 október 14: „Védett épületek a fogyatékossággal élők szolgálatában – műemlék, mindenkinek”

Konferencia - Fehérvárcsurgó, 2016. október 14

2016 október 14-én, szinte napra három évvel a hasonló című konferenciát követően, a Fehér Bot Nemzetközi Napján, a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély adott otthont az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület által szervezett, a védett épületek akadálymentes hozzáférhetőségéről szóló szakmai konzultációnak. A rendezvény alapvető célja volt, hogy a korábban hiánypótló módon megszervezett konferencia által egy asztalhoz ültetett építészek, hatósági-igazgatási szereplők és döntéshozók, ingatlantulajdonosok, valamint a valamely fogyatékkal élők civil tömörüléseinek képviselői közötti párbeszédet fenntartsa, illetve folytassa. Célkitűzésként jelentkezett annak a nem egyszerű szakmai kérdésnek a vizsgálata, hogy a hatályos jogszabályok és előírások mentén, azok maradéktalan figyelembe vételével, továbbá a műemlék vagy más egyéb védettség alatt álló épületek értékeinek megtartásával miként lehetséges ezen ingatlanok akadálymentes hozzáférhetőségének biztosítása, bemutatása, látogathatóvá és leginkább mindenki számára használhatóvá tétele.

2016 október 28: „Kortárs építészettörténet II. - Emlékkonferencia a 75 éves Winkler Gábor emlékére” Konferencia – Győr

A Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Építészettörténeti és Városépítési Tanszéke, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsága, a Győr-Moson-Sopron megyei Építészkamara és a Winkler Gábor Szakkollégium Kortárs építészettörténet II. címmel közösen rendezett konferenciát a győri Frigyes Laktanyában (Leier City Center). A konferencia előzménye az öt évvel ezelőtt hagyományteremtő jelleggel rendezett, az akkor 70 éves Winkler Gábort köszöntő, a múzeum dísztermében megrendezett Kortárs Építészettörténet konferencia volt. Annak idején senki sem gondolt arra, hogy a következő, 75 éves évfordulót ünneplő rendezvényen az ünnepelt már nem tud jelen lenni, hogy ez a rendezvény már emlékkonferenciaként kerül megrendezésre.

A konferencia megrendezéséhez nyújtott segítségért köszönet illeti Michael Leier urat és File Krisztinát a Leier Hungária Kft. részéről, hogy térítésmentesen biztosították a helyszínt, a GyMSM Építész Kamarát a büféebédhez nyújtott anyagi támogatásért és a Nemzeti Kulturális Alapot a konferencia megrendezéséhez és az előadásokból készülő kiadvány elkészítéséhez biztosított anyagi segítségért.

2016 november 8: Műemlék, identitás, rekonstrukció „Mentés másként?” – a „műemléki” rekonstrukciós törekvések újhullámairól” tudományos konferencia

A konferencia technikai lebonyolításágban az Artifex Kiadó vett részt. A szakmai programot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a Magyar Tudományos Akadémia Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottságával közösen állította össze.

2017 szeptembere: Kulturális Örökségi Napok (KÖN)

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság korábban nem vett részt e rendezvény szervezésében, lebonyolításában, 2017-ben a Miniszterelnökség felkérésére és megbízásából viszont minden az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságon, elsősorban a Titkárságon keresztül bonyolítódott le, ráadásul igen szűk határidővel kellett megvalósítani – külön köszönet a heroikus helytállásért! Méltó és igazságos hozzátenni, hogy a partner Miniszterelnökség részéről Ghyczy Gabriella volt a kulcsszereplő, nélküle sem valósulhatott volna meg a rendezvény.

 3.2.4 Egyéb, illetve ismétlődő rendezvények, megmozdulások

ICOMOS Zöld-klub: erről a Szakbizottság elnöke beszámolójából lehet részletesen tájékozódni; megállapítható, hogy az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság egyik legnépszerűbb, tartósan életképes programja, gratulálunk hozzá Szikra Évának és az általa vezetett Szakbizottságnak!

ICOMOS Kulturális Turizmus Szakbizottságának tematikus sétái:

2015-ben 5, 2016-ban 5, 2007-ben 5, és 2018-ban eddig 1 alkalommal szervezett tematikus sétát a Kulturális Turizmus Szakbizottságának elnöke, Kovács Erzsébet. Ezen kívül számos további programot valósítottak meg.

ICOMOS Konzerválási Szakbizottság szakmai napja

2016 december 12-én a Horváth Mihály téri volt Józsefvárosi Telefonközpont felújításáról

4. ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG ELISMERÉSEK

4.1. ICOMOS Díj

2016: 4 díjazott
2017: 4 díjazott
2018: 3 díjazott

A kitüntetett esetek és részletes bemutatásuk adott év Műemléki Világnapi rendezvényéről beszámoló Híradóban olvasható.

4.2 Citrom Díj

2016: 1 díjazott (az ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG saját maga)
2017: 2 díjazott
2018: 3 díjazott

A „kitüntetett” esetek és részletes bemutatásuk adott év Műemléki Világnapi rendezvényéről beszámoló Híradóban olvasható.

4.3 Példamutató műemlékgondozásért Díj

2016: 3 díjazott
2017: 3 díjazott
2018: 3 díjazott

A kitüntetett esetek és részletes bemutatásuk adott év Műemléki Világnapi rendezvényéről beszámoló Híradóban olvasható.

4.4 „Múltját őrző ház”pályázat (kétévente kerül kiírásra)

2016: 3 díjazott (első alkalommal!)
2018: az idei Békési Konferencián lesz kihirdetve

A kitüntetett esetek és részletes bemutatásuk a Híradóban olvasható.

4.5 A Möller István emlékérem

 • a 2015-es elismerést 2016-ban Gerőné Dr. Sándor Mária régész,
 • a 2016-os elismerést 2017-ben Schőnerné Pusztai Ilona építész,
 • a 2017-es elismerést 2018-ban Káldi Gyula építész

4.6 A  magyar   műemlékvédelem   már   eltávozott   nagy   alakjainak   emléket   állító  ICOMOS MŰEMLÉKVÉDELMI PANTEON tagja lett

2016-ban: Mendele Ferenc (1934-1994);
2017-ben: Ádám Iván (1844-1928); Cser István (1924-2013) és Hajnóczi Gyula (1920-1996)
2018-ban: Kisfaludy Attila (1925 – 2015 )

4.7 Köztérmegújítási Nívódíj – a MUT-tal közös ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság díj, nem részletezendő, az ICOMOS Híradó minden évben bemutatja az elismert

5. TAGJAINK, KOLLÉGÁINK KITÜNTETÉSEI, AMIKHEZ ISMÉTELTEN GRATULÁLUNK: A korábbiakat most nem ismételve meg, a legutóbbi közgyűlésünk óta díjat, elismerést kaptak 2017/2018-ban:

2017:  
„A Jövő Városa” Díj: Vízy László
Podmaniczky Díj: Eleőd Ákos Ybl-díjas építész
Kmetykó János Építész, a Békés Megyei Építész Kamara alelnöke Nagy Gergely, építész, ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
2018:  
Forster Gyula-díj  Nagy Gábor
Ybl Miklós díj   Gall Anthony John

6. ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG NYILATKOZATOK

2016-ban:

 • február 16. A Budapest településtörténete szempontjából is meghatározó pesti Palota-negyedben, a VIII. kerület, Múzeum utca 19 - Szentkirályi utca 39. szám alatt álló saroképület javasolt lebontásával s a telek kortárs épülettel való beépítésével kapcsolatos nyilatkozat (az előző közgyűlésen már volt róla szó)
 • május 8. Székesfehérváron MÁV irányítótorony elbontásával kapcsolatban levél Dávid Ilona elnök-vezérigazgatónak. A pusztulásra ítélt jellegzetes építmény ugyanis igen fontos építészeti, vasúttörténeti érték: a magyar modern építészet egyik legjelentősebb képviselőjének, Rimanóczy Gyulának az alkotása.
 • július 17. Levél Lázár János miniszter úrnak: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalás a Diósgyőri Vár rekonstruktív kiépítésének tervezett folytatásáról
 • július 19. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása a Virág Csaba építész által tervezett Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásáról szóló döntéssel kapcsolatosan
 • december  2.  Véleményezés  a  Budapest  XI.  kerület,  Lágymányosi-öböl  melletti „Budapart” fejlesztéshez kapcsolódó TSZT 2015 és FRSZ módosításáról

2017-ben:

 • május 3. „Savanyú a szőlő vagy töpörödik a citrom?”
 • augusztus 20. A MÉSZ-szel közösen „Állásfoglalás a műemlékvédelem átszervezésével kapcsolatban”
 • december 7. Sajtóközlemény Budapest világörökségi helyszínné nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából

2018-ban:

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság keresetet nyújtott be a Kopaszi-gáti 120 (150) méteres magasház ügyében, amit első fokon elutasított a bíróság, másodfokra vitelének határideje: 2018. május 28.

7. KIADVÁNYAINK
2015/2016

 • Gondolatok a történeti kert védelméről – szerkesztette: Szikra Éva
 • Kulturális örökségvédelmi szakmafejlesztési program – szerkesztette: Nagy Gergely
 • Műemlékek a jövőnek - ICOMOS díjak, kötet
 • Hol tart ma? A népi műemlékvédelem – Békési konferencia 2014

Kiadványok, amelyben támogatóként jelent meg az Egyesület:

 • Rómer Flóris emlékkönyv – szerző: Valter Ilona
 • „Biharmegye kultúrhivatását férfiasan emeljük…” Rómer Flóris nagyváradi évei – összeállította: Balla Tünde és Lakatos Attila
 • Archaeologia és műtörténet – szerkesztette: Kerny Terézia és Mikó Árpád
 • Emlékkonferencia a 75 éves Winkler Gábor emlékére – Széchenyi István Egyetem, Győr

2017/2018

 • Román András: Amitől még szebb lehetne a város – Budapesti műemlékekről nem (csak) műemlékeseknek

A MŰEMLÉKVÉDELEM folyóirat 2017. évi évfolyamának „megmentésében” kiemelkedő szerepet vállalt az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság: az 1-5. lapszám már megjelent, a 6-ik hamarosan várható, amit – reményeink szerint – azonnal követnek a 2018-as lapszámok.

8. VÉLEMÉNYEZÉSI MUNKA

 • Részt vettünk különböző szakmai fórumok, megbeszélések munkájában, egyes tervezetek – jogszabályok véleményezésében
 • a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek és miniszteri rendeletek módosításáról szóló előterjesztések véleményezésében – már ami eljutott az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsághoz

9. EGYÜTTMŰKÖDÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL

 • Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság számára, amíg létezett, kiemelkedően fontos hazai partner volt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) jogutód Forster Központ. A Titkárság működésének feltételeit, ha szűkösen is, de folyamatosan biztosították. (irodák, személyi és egyéb működési költségek), amit nagy köszönettel vettünk, veszünk – és továbbra is számítunk rá – a meglehetősen gyorsan kevéssé kiszámítható módon változó környezet, körülmények között
 • Hasonlóan fontos partnerünk és támogatónk jelenleg a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős államtitkársága, helyettes államtitkársága, főosztálya. A műemlékvédelmi rendezvények szervezésében és lebonyolításában továbbra is együttműködünk, ennek feltételeit igyekszünk szerződésekben biztosítani.
 • Kiemelten fontos támogatónk a Nemzeti Kulturális Alap – pályázati formában,
 • a MOL pedig - korábban - szponzorként járul hozzá rendezvényeink sikeres megvalósításához. Jelenleg a „MOL Campus” körüli – finoman szólva nézeteltérés miatt ez a kapcsolat sajnos megváltozott, de nem ellenségesre, csupán semlegesre…

10. ICOMOS HÍRADÓ
Az immár sokak által valódi szakmai folyóiratként is kezelt ICOMOS Híradónak mindhárom évben 6-6 lapszáma jelent meg, elektronikus formában érhető el a honlapunkon. E kiadványon keresztül tájékoztatjuk tagjainkat a nemzeti bizottság folyamatban lévő ügyeiről, a különböző rendezvényekről hazánkon belüli és külföldi szakmai eseményekről. A színvonalas produktumért a Híradó szerkesztőjét, Keller Annamáriát illeti az elismerés – köszönjük!
Egyben  ez  alkalommal  is  ismételten  kérem,  kérjük,  hogy  tagjaink  lássák  el  a  Híradót  friss információkkal, minden érdeklődésre, figyelemre méltó történés, esemény leírásával.

11. PÁLYÁZATOK
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság szakmai programjainak megvalósításához, de a napi működéséhez is elengedhetetlenül szükséges, hogy minden lehetséges pályázati lehetőséget megragadjon. Sikerességünk záloga, hogy a Titkárság, személy szerint Béres-Pakulár Ibolya mind a pályázatfigyelésben, mind a pályázásban, mind pedig a lebonyolításban pótolhatatlan munkát végez! Köszönet érte!
Másrészt az is kell az eredményességhez, hogy valóban színvonalas szakmai pályázatokat nyújtsunk be – amit eddig elég jó hatásfokkal tudtunk teljesíteni.
Az egyes évekre vonatkozó jelentések a Híradó számai tartalmazzák, a 2018-as évre szólók közül is kiemelendők az elnyert NKA támogatások: szakmai programok, Román András Nyári Egyetem, Békési Népi Építészeti konferencia, tagdíjak, közgyűlés szakmai programja, műemléki világnap, ipari- TICCIH konferencia, Ágostházi László emlékülés. Ezek értelemszerűen az egész év során valósulnak meg, nagy részük tehát még előttünk áll – de a pályázati támogatással már lehet számolni.

12. AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG SZAKBIZOTTSÁGAI
A szakbizottságaink -  tudományos albizottságaink - működése a saját maguk által összeállított szabályrendszer és program szerint történik. Elsősorban az elnökükön keresztül kapcsolódnak be a magyar, illetve a nemzetközi ICOMOS, illetve annak tudományos szakbizottságai által végzett munkájába. Az egyes szakbizottságok aktivitását a tevékenységükről készített jelentések mutatják be; sajnos a kép meglehetősen egyenetlen, témában és időben változó.
A szakbizottságok felsorolása:  Falkép-restaurátori; Ipari örökség/TICCIH; Konzerválási; Kulturális Turizmus; Népi építészeti; Örökség dokumentációs (beleértve a fotogrammetriát is); Régészeti emlékhelyek; Szakképzési-oktatási; Szerkezeti és statikai; Történeti kertek és kertművészeti együttesek; Történeti városok és falvak.

13. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

13.1 ICOMOS keretek között (fontosabb rendezvények)

2015/2016

 • az ICOMOS Európai Nemzeti Bizottságai elnökeinek regionális ülése Athén, június 6-7, részt vettek: Fejérdy Tamás elnök és Veöreös András főtitkár
 • CIVVIH közgyűlés és tudományos konferencia Szöul, november 12-18, részt vett: Nagy Gergely
 • A CIVVIH Közép- és Kelet-Európai régiójának első ülése Český Krumlov, június 29 – július 3, részt vettek: Janotti Judit és Nagy Gergely
 • ICOMOS Tanácsadó Testületi ülés és Éves Közgyűlés, Isztambul, október 15-21, részt vettek: Fejérdy Tamás és Klaniczay Péter

2017/2018

 • Európa Nostra – éves ülés, részt vett: Arnóth Ádám
 • Európa Nostra – tanácsülés, részt vett: Arnóth Ádám
 • ICTC konferencia, május 18-19. Helyszín: Firenze, Olaszország részt vett: Kovács Erzsébet
 • ICAHM konferencia, október 2-5. Helyszín: Dar es Salaam, Tanzánia részt vett: Visy Zsolt
 • 4-ik Közép-Európai Örökség Fórum, Krakkó, Lengyelország részt vett: Fejérdy Tamás (meghívott előadó, nincs költségvonzata)
 • az Európai Nemzeti Bizottságok éves ülése, Berlin, Németország részt vettek: Fejérdy Tamás, Veöreös András
 • CIPA 2017, biennial symposium „Digital Workflows for Conservation”, 2017 augusztus 28- szeptember, Ottawa, Kanada részt vett: Vajda József
 • ICOFORT – „International Conference on Military Heritage from the 20th Century”, szeptember 4-7, Norvégia. részt vett: Varga István
 • az ICOMOS 19-ik közgyűlése, Delhi (India) december 9-16 részt vettek: Fejérdy Tamás, Veöreös András

13.2 EUROPA NOSTRA

Állandó a kapcsolatunk az Europa Nostra szervezetével, ahol Arnóth Ádám képviselte/képviseli hazánkat a szervezet Tanácsában. Az éves rendezvények résztvevője, munkájáról rendszeresen beszámol a Híradó hasábjain.

13.3 Egyéb keretek között

 • Épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia sorozat – a Tusnádi konferenciákon való éves részvétel;
 • Európai kikötő-régészeti konferencia december 1-2 – Dijon, részt vett: Tóth János Attila
 • Részvétel a V4 országok éves „Summer Academy” – világörökségi nyári egyetem –

13.4 Az UNESCO világörökség munkájában szakvéleményezéssel, felterjesztésekkel, ellenőrzésekkel veszi ki részét a tagság, illetve elsősorban a vezetőség. Személyes felkérés alapján részvétel az ICOMOS nemzetközi munkáiban, misszióiban, munka-tanácskozásaiban.
2017-ben kiemelt jelentősége volt a Budapesti világörökségi helyszínt ellenőrző UNESCO-ICOMOS misszióban való részvétel. A misszió jelentése nemrég érkezett meg a Magyar Részes Államhoz, szövege még nem nyilvános.

14. GYAKORNOKOK FOGADÁSA

Az ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem BTK-val együttműködésben már több ízben fogadott hallgatókat szakmai gyakorlatuk idejére. Köszönet jár ezért elsősorban a Titkárság munkatársainak, de megköszönjük a gyakornokok értékes munkáját is, amellyel hozzájárultak egyebek között a rendezvényeink lebonyolításához is.

 ÖSSZEFOGLALÁS:

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága az elmúlt 3 éves ciklus idején sok tekintetben a korábbiaknál is nehezebb körülmények között végezte a munkáját. Egyrészt gondolni kell itt az átmenetinek szánt, de már lassan két éve fennálló nagyon sanyarú körülmények között működő titkárságunkra – nem lehet eléggé elismerni és megköszönni Béres-Pakulár Ibolya és Keller Annamária áldozatos helytállását!
Másrészt viszont a műemlékvédelem – épített örökségvédelem hazai szervezeti-intézményi és jogszabályi változásai közepette az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a korábbinál nagyobb felelősséget jelentő helyzetben ugyanannyi, de inkább még kevesebb eszközzel és lehetőséggel élve kellett, hogy helyt álljon. Ebben a beszámolóban külön nem térek ki az anyagi körülmények alakulására, miután arról külön is lesz szó a mai közgyűlés hivatalos programjában.

 Nem a leköszönő vezetőség dolga ennek az időszaknak az értékelése, azt biztos, hogy jó lelkiismerettel állítható, hogy a jó szándékban nem volt hiány, a kapacitásban és a hatékonyságban viszont bizonyára nem sikerült mindazt teljesíteni, amit szerettünk, illetve kellett volna. Mindenki megítélheti meg, hogy az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága teljesítménye mennyire tele vagy éppen mennyire üres pohárhoz hasonlítható.

 A leköszönő vezetőség nevében megköszönöm a bizalmat, elnézést kérek azoktól, akiket ugyan akaratunk ellenére, de megbántottunk vagy nehéz helyzetbe hoztunk volna, és hálásan köszönöm mindazok támogatását, akik bármivel is hozzájárultak az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság munkájához, ismertségének és elismertségének megőrzéséhez, növeléséhez. Köszönöm, köszönjük a szakmaiság és a kollegialitás maradandó értékeit, a baráti és a humort a nehéz pillanatokban is előhúzni tudó együttműködést.

 Végezetül: eredményes munkát kívánok a ma megválasztandó új Vezetőségnek, tisztségviselőknek – akik természetesen továbbra is számíthatnak ránk, most leköszönő tisztségviselőkre, mint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság aktív tagjaira.

Dobosyné Antal Anna:
Alelnöki beszámoló a 2017-es évről

 

2017 – páratlan év lévén – határainkon túlra szervezett szakmai tanulmányútra került sor. A Kárpát- medence déli területére, a Vajdaságba vezetett utunk, ahol a terület népi építészeti emlékeinek megismerésén túl lehetőségünk volt az ICOMOS  Szerb Nemzeti  Bizottság, valamint az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara képviselőivel, szakembereivel is kapcsolatba lépni. Utunk Eleméren Kiss Ernő aradi vértanú sírjánál indult, majd bejártuk Nagybecskerek, Écska, Erzsébetlak, Kanak, Ürményháza, Versec, Temeskutas, Fehértemplom, Kevevára, Székelykeve, Antalfalva nevezetességeit, templomait, kastélyait, várait, tájházait.

Kiadványaink sorát 2017-ben is bővítettük. Közülük kiemelkedő a Békési Népi  Építészeti Tanácskozások tanulmányköteteinek digitalizálása. A 20 tanácskozás közül 16 esetben jelent meg az előadások szerkesztett változata, két konferenciáról töredékek álltak rendelkezésre, míg a legutolsó,
xx. Tanácskozás kép és hangrögzítéssel került fel az összefoglaló DVD-re. A 2016-ban „Újratervezés
– Népi építészetet csinálunk!?” címmel rendezett XX. Békési Tanácskozás tanulmánykötetének szerkesztése folyamatban, reményeink szerint hagyományainknak megfelelően következő konferenciánkra megjelenik. A XXI. Békési Tanácskozást „Sokszínű védelem” munkacímmel hirdettük meg, előkészítését megkezdtük.

A Miniszterelnökség által meghirdetett Népi Építészeti Program eredményességét támogatva folyamatosan részt veszünk a Bíráló Bizottság munkájában. A Hungarikum Bizottság működésének műemléki szakmai kontrolját adja szakbizottságaikban végzett folyamatos szakértői tevékenységünk.

Visy Zsolt:
Alelnöki beszámoló a 2017-es évről

2017-ben ismételten sor került a PTE építész és régész tanszékei, oktatói és hallgató által végzett énlaki komplex kulturális örökségvédelmi táborra. Ennek során 4 újabb porta felmérése történt meg a néprajzi jellegzetességek egyidejű rögzítésével, valamint néhány régész-hallgató itt és a szomszédos római táborban végzett gyakorlatot, vett részt ásatáson. Ősszel került sor a VI. Énlaka-konferenciára, amelynek témája a székely népi és iskolai színjátszás volt. A számos előadás mellett több iskolai és amatőr színtársulat tartott előadásokat és bemutatókat a népes publikumnak. Az előadások tanulmánykötete szerkesztés alatt áll.
Az afrikai, elsősorban a közép-afrikai világörökségi helyszínek java része veszélyeztetettségi listára került a sorozatos természeti és emberi katasztrófák, pusztítások miatt. Évek óta az UNESCO kiemelt programja ezek szakmai megtámogatása az African Initiative keretein belül. Miután az ICAHM is meghirdette ezirányú programját, Magyarország csatlakozott a kezdeményezéshez. Ezt az is elősegítette, hogy az elmúlt években Magyarország jelentős összeget ajánlott föl örökségvédelmi, restaurálási programok támogatására, valamint olyan programokra, amelyek a helyi lakosság tudatosságát, kulturális és természeti öröksége, világörökségi helyszínei jobb megismerését, kutatását, megbecsülését szolgálják.

Klaniczay Péter:
Alelnöki beszámoló a 2017-es évről

 Alelnökként az egyik legfontosabb feladatom a jogszabályok véleményezése volt. Az elmúlt években, számos esetben rövid határidővel kellett ezekről véleményt mondani. Ebben nagy segítségemre volt a műemléki kérdésekben Lőrincze Zsuzsa, míg a régészeti kérdéseknek Visy Zsolt alelnök úr volt a kiváló ismerője. Persze csak akkor, amennyiben a jogszabályok tervezetét megkaptuk. Sajnos az utóbbi időben már ez elmaradt, s így a tavaly ősszel módosított örökségvédelmi törvény, ill. az év végére elkészített, de csak áprilisban megjelent végrehajtási rendelet módosításának tervezetét már láttuk. Így egyes változtatások minket is váratlanul érintettek.

 Ősszel részt vettünk két találkozón, amit a Miniszterelnökség hívott össze a szakmai civil szervezetek véleményének megismerésére, de ezeken inkább csak a kormány álláspontjáról hallottunk, s hozzászólásainkat ugyan meghallgatták, de ezeknek – mint láttuk a rendeletekben – sok eredménye nem volt. Ugyanakkor ígéretet kaptunk a folyamatos konzultációra, ami sajnos eddig elmaradt, és biztosítottak minket, hogy a gyűjteményekhez való hozzáférés ez év áprilisára megvalósul. Ennek realitásában már akkor kételkedtünk, s lám ez be is bizonyosodott. Még a Műemléki Világnapon az MMA MÉM MDK meghívott megbízott igazgatónője üdvözlő beszédében sem mondott egy szót sem a gyűjtemények jelenlegi állásáról és a tervezett lépésekről. Ez végtelenül elszomorító volt, s a MÉK műemlékvédelmi tagozatának azóta szintén lezajlott tisztújító ülésén többen kifogásolták a gyűjtemények hozzáférhetetlenségét és határozott lépések tételét sürgették. Ezzel azt hiszem ICOMOS bizottságunk is maximálisan egyetért, esetleg a közös fellépés sem kizárt.

Természetesen az alelnök állandó feladata, hogy az elnököt segítse és helyettesítse, amennyiben ő akadályoztatva van.

Így részt vettem tavaly ősszel Firenzében az ICOMOS központ szervezésében létrejött találkozón, ahol az európai elnökök rövid megbeszélése zajlott. Ezen mintegy 15 ország képviselői vettek részt, s erről olvashattak az ICOMOS híradó decemberi számában.

Másik alkalom, az idei Műemléki Világnap volt, amikor a díjak átadásának nemes feladatát kellett átvállalnom Szentendrén, ahol jó volt közvetlenül is szót váltani az idén több díjat is kapott határon túli műemlékek tulajdonosaival. Sajnálatos, hogy a díjainknak – főként a citrom díjaknak – a korábbi évekhez képest kisebb volt a visszhangja, de ezen remélhetőleg az elkövetkezendőkben változtatni tudunk.

Általánosságban látható, hogy az egész szakterület némileg háttérbe szorult az utóbbi években, ami nem csak magyar jelenség. Nálunk viszont a nem kellően kimunkált politikai akarat, az állandóan változó szereplők, jogszabályok és a vég nélküli szervezeti átalakítás nem kedvez a nyugodt szakmai munkának.
A műemlékvédelem központi intézményrendszere jelenleg érthetetlen kuszaságban látja el feladatát két kft. és két minisztériumi főosztály, valamint még egy tudásközpont, a Lechner révén, s ez utóbbi a minisztérium háttérintézményeként aposztrofálja magát.

Nem csoda, hogy így gyakorlatilag senki sem tudja, hogy mit hol kell intézni, hol is van egy-egy téma jeles, nagy tudású képviselője. Például a minisztérium által meghirdetett népi pályázat, amelyre jelentős pénzforrásokat irányítottak, jelenleg a Lechner központ felügyeletére van bízva, de senki nem tudja, hogy kik  és milyen  szakmai alapon  fogják az elvégzett munkákat értékelni. Ez teljesen megoldatlan. Lehet, hogy népi szakbizottságunknak ebben is szerepet kell majd vállalni az elkövetkező időkben.

De az egész szakterület nemzetközi reputációja is gyakorlatilag a mélyponton van. Hol van már az a boldog időszak, amikor nem telt el néhány hónap és vagy jöttek külföldi delegációk, szakemberek, vagy tőlünk mentek egyes országokba, elsősorban az adott nyelvet és területet ismerő kollégáink. Úgy tűnik, hogy e téren is elölről kell kezdeni mindent. Így érzésem szerint az új vezetésnek is lesz dolga bőven az elkövetkező időszakban.

Szakbizottsági beszámolók

Konzerválási Szakbizottság éves beszámolója - 2017

A konzerválási szakbizottság 2017-ban az előző évekhez képest sajnos kevésbé volt aktív.
Köszönhető ez annak, hogy többször is próbálkoztunk épületlátogatás szervezésével, de a szakbizottság tagjai a 2017-es évben nagyon elfoglaltak voltak, így nem tudtunk bejárásokat szervezni.
A Horvát Mihály téri épület bejárásán Kovács Csaba műemlékstatikus jelezte, hogy 2017-ben egy igen érdekes és sokak által ismert épület tervezését és műemléki diagnosztikáját végzi. Ez a Balettintézet épülete.
Ezt a bejárást sajnos 2017-ben nem tudtuk megszervezni.
Jelenleg a bontási munkák és a kivitelezési munkák részben elindultak. Előzetes terveink szerint ősszel szeretnénk megoldani a bejárást.

Kovács Csaba
szakbizottsági elnök

Kulturális Turizmus Szakbizottság éves beszámolója - 2017

 Sokrétű rendezvényeink az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságon belül 2017-ben is a szakbizottság kereteit jóval meghaladó érdeklődőt vonzottak. Előadások, tematikus séták és az elmaradhatatlan épületlátogatások tették színessé és változatossá programjainkat. A résztvevők számos turisztikai szempontból is jelentős épület/együttes felújítását és hasznosítási elképzeléseit ismerhették meg. A különleges épületek helyreállítási folyamatát, turisztikai célú beruházások megvalósítását a tervező építészek és más szakágak képviselői, valamint a kivitelezők és beruházók mutatták be. Tapasztalatainkat gazdagítva az egyes helyszíneken megismerhettük az érdekeltek/használók véleményét és az épületek turisztikai hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is:

 2017 programjai:

 •  2017 februárjában Mezős Tamás CSc DLA egyetemi tanár (BME) előadására és azt követő beszélgetésre került sor a Pécs városához kapcsolódó világörökségi kezelési terv céljáról és annak előkészítéséről. Az előadás helyszíne a BME
 •  A következő esemény az ”Örökség és turizmus - lehetőségek és eszközök” címmel megrendezett műemléki világnap volt Visegrádon.
 •  Ezt követően Kacskovics Fruzsina szakbizottsági tagunk - aki mellesleg idegenvezető és a Kincses Belváros egyesület elnöke - vezetésével két belvárosi sétát tettünk, amelynek során a Belváros rejtett értékeivel ismerkedhettünk
 •  Ősszel a Hauszmann terv keretében újraépülő lovarda építkezését látogathattuk meg a Vár Tabán felőli nyugati oldalán. A Hauszmann Alajos és Ybl Miklós tervezete eredeti épület 1901- ben készült A lovarda az 1944-45-ös ostrom során megsérült, majd az 1950-es években lebontották. Az új Lovardát a tervező, Potzner Ferenc Ybl díjas építész mutatta be.
 •  Ez évi első programunk során Oláh Mihály Zoltán felelős tervező hathatós segítségének köszönhetően megismerhettük a Várkert Kioszk befejezés előtt álló helyreállítási munkáit és az új funkciók kialakításával összefüggő átalakításokat. A bejárást követően a fejlesztő képviselőjének vezetésével sor került a létesítmény társadalmi hasznosulását, a köz számára való megnyitását célzó elképzelések bemutatására

 A fenti rövid ismertetésből is kitűnik, hogy a szakbizottság és annak aktív tagjai izgalmas és változatos programokkal járulnak hozzá a szakterületet érintő ismeretek bővítéséhez és az aktuális trendek első kézből történő megismeréséhez. A sikeres programok kidolgozásában és lebonyolításában a szakbizottság tagjai mellett felkért szakemberek és más szakmai szervezetek tagjai is közreműködtek.

 Megvalósított és tervezett programjainkból kitűnik, hogy azok budapesti helyszínekre korlátozódnak. Nagyon hasznos lenne, ha a jövőben a kulturális turizmushoz kapcsolódó vidéki látogatásokra és szakmai találkozókra is sor kerülhetne. Kérjük, hogy az ehhez szükséges anyagi források biztosítása (pl. pályázat) érdekében az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság vezetősége tegye meg a szükséges és lehetséges lépéseket.

Kovács Erzsébet
szakbizottsági elnök

Örökség dokumentációs Szakbizottság éves beszámolója 2017

 

Szakbizottságunk 2017. évi filozófiai vezérstratégiája tevékenységorientált, értékmentő dokumentációk gyakorlati végzése. Integrálunk nemzetközi platformon megjelent újdonságokat, a folyamatos technológiai újításokat csapatunk azonnal adaptálja.
Szakmai alapú örökségvédelmi koncepcióink:

 1. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK NÉPSZERŰSÍTÉSE
  3D Interaktív Integrált Virtuális megjelenítés online elérhetőséggel - kultúra alapú társadalomfejlesztés: értékek bemutatása, ismertetése, közvetítés a szakma és szélesebb közönség számára.
 2. GYAKORLATORIENTÁLT TEVÉKENYSÉG A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN
  - Műemléki dokumentációkkal az épített örökség megőrzésének kísérlete hazai és külföldi kutatási programok keretében.
  - Társszervezeti kapcsolatok kiépítése az interdiszciplináris műemléki kutatás tevékenység végzéséhez

 Kutatás-szakértői feladatok és ismeretterjesztés:
(Műemléki dokumentációs programok, melyekben aktívan vettek részt tagjaink)

 • Elkészítettük a Szépművészeti Múzeum Román Csarnok belső falfelületeinek részletes IMS Építészeti Fotogrammetriai dokumentációját, mely a legapróbb részletekig ábrázolja a beavatkozás előtti állapotot. ( A restaurálási terv kiindulási állapota)
 • Építészeti felmérést készítettünk a Petőfi Irodalmi Múzeumnak helyet adó Károlyi Palota épületéről. (Alaprajzok a pincétől a padlásig, jellemző metszetek és homlokzati nézetek)
 • Elkészítettük a Székesfehérvár János Pál téren folyó 4 karéjos templom ásatási dokumentációját fotogrammetriai módszerrel.
 • Szakbizottságunk szakmai felügyeletével folytatódott a Csókakői vár régészeti feltárásának dokumentálása, mely során a vár többévi feltárásáról teljes fotogrammetriai felmérés egységes homogén műszaki platformon került archiválásra.

Építészeti örökségi értékek népszerűsítése:
Folytatódott a 3D (IVW) Interaktív Integrált Virtuális séták, on-line megjelenítések feltöltése a világhálón, világörökségi helyszínekről és kiemelt épített örökségeinkről.
Az örökség dokumentációk mai informatikai követelményeknek megfelelő újszerű és  hatékony bemutatása ingyenes WEB felületen angol és magyar nyelvű közzététellel - ismeretterjesztési szándékkal a hazai és a nemzeti bizottságok tagjai számára.
Fontos számunkra a belpolitikai vagy háborús helyzet által jelenleg nehezen vagy egyáltalán nem látogatható világörökségi és veszélyeztetett értékes épített örökségi helyszínek felvétele és bemutatása 3D virtuális sétával.

 Aktuálisan elkészült tartalmaink a 2017 esztendőben:

Számos külföldi és hazai helyszín látogatható a www.visit360.net oldalon, melynek tartalmát csapatunk folyamatosan bővíti.

Oktatás, előadói tevékenység:
Egyetemi oktatás: Kolozsvár Bólyai Egyetem Műemlékvédelmi Szakmérnök képzés „Műemlékek beavatkozás előtti állapot dokumentálása” tantárgy oktatása.

Nemzetközi kapcsolatok:

 • Waseda Egyetem Tokyo,
  Japán Team Cambodia, kapcsolat és közös munkavégzés Dr. Ichita Shimoda projektvezetővel 3D Integrált Interaktív Virtuális multimédia http://visit360.net/pano/sambor_prei_kuk/
 • Kapcsolatépítés a japán ICOMOS Nemzeti Bizottság szakembereivel Tokyóban ( Dr Yuga Karya, Namiko Yamauchi), Kamakura teszt feladat megoldás http://visit360.net/demo/kamakura/

 Szakkiállítás, konferencia
Várhelyreállítások és várkutatás (MNM Mátyás Király Múzeum): Fotogrammetria IMS kiállítás, 3D Virtuális bemutató
2018-as terveink között szerepel a Szentpétervári ERMITÁZS Múzeumban megnyitásra kerülő Munkácsy Mihály kiállítás részletes bemutatása, a Debreceni Déri Múzeumban kiállított Munkácsy trilógia online elérése 3D Integrált Interaktív Virtuális programrendszerrel, melybe integrálva lesz a Békéscsabai Múzeum Munkácsy szoba valamennyi relikviája.

Vajda József
szakbizottsági elnök

Ipari Örökség Szakbizottság éves beszámolója – 2017

 A két vezető nemzetközi örökségvédelmi szervezet, az International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) és a The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) közös bizottságaként működő Ipari Örökség Szakbizottság az előző évek gyakorlatának megfelelően

 2017-ben ismét tudományos konferencia megrendezését tervezte, amelyhez elnyerte az NKA pénzügyi támogatását.

 A konferencia témájául a tárgyi ipari örökség és a társadalmi emlékezet vizsgálatát választottuk. Különösképpen a legveszélyeztetettebb korszak, a 20. század második felének nem értékelt és nem érzékelt örökségére kívántunk koncentrálni az ipari örökség és a modernitás, valamint a társadalmi felelősség kérdéseit boncolgatva. A korábbi évekhez hasonlóan a konferencia szerves részeként szakmai tanulmányutat is terveztünk a megmenteni kívánt objektumok helyszíni tanulmányozására.

 Sajnálatosan és teljességgel érthetetlenül a konferencia megvalósítására mégsem került sor, mert a csaknem kész programban való részvételt a konferencia társrendezője, a BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéke nevében Dobai János tanszékvezető a tervezett időpont előtt mindössze kettő héttel indoklás nélkül lemondta.

 A Szakbizottság tagjai az év során számos előadást tartottak és több publikációt is megjelentettek hazai és külföldi kiadóknál az ipari örökségvédelem témakörében, de elsősorban saját kutatói pályájuk és nem a szakbizottsági munka részeként.

Németh Györgyi
szakbizottsági elnök

Történeti Kertek Szakbizottság éves beszámolója – 2017

 A vezetőség /elnök: Szikra Éva; titkár: Hajdú Nagy Gergely/ 2017-ben is bevonta a legaktívabb tagtársakat a szakbizottság munkájába /Szikra Éva egyben az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Tanácsadó Testületének is tagja/.

 Márciusban pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz a Kertturizmus lehetőségeit és a tájépítészeti szakmai elveket megfogalmazó konferencia létrehozására, amelyet sikeresen meg is nyertünk.

 Az április 18-i Műemléki Világnap rendezvényén előadással vettünk részt /Szikra Éva: Történeti kertek a kulturális turizmus tükrében/.

 Aktívan megjelentünk az immár hagyományosnak számító „Tájépítészet hónapja” keretein belül rendezett egynapos szakmai programon, április 26-án.

 Részt vettünk az Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által meghirdetett Történeti városközpontok rehabilitációja címet viselő pályázat bíráló bizottságában./Szikra Éva/

 Május 10-én dr. Örsi Károlyra emlékeztünk 80. születésnapja alkalmából. A FUGÁ-ban tartott rendezvényen volt kollégák kerekasztal beszélgetés során idézték fel Örsi Károly szakmai életművét, emberi nagyságát. A baráti hangulatú rendezvényen a családtagok is megjelentek.

 Lassan hagyománnyá válik, hogy ajánlásunkra a Tájépítészeti Karon sikeres eredményt elérő – műemlékes témát feldolgozó -, diplomázó hallgató részt vehet az Egri Nyári Egyetemen az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság meghívására.

 A fehérvárcsurgói Nemzetközi Kertészeti Napok (június első hétvégéje) rendezvényein rendszeresen aktívan részt veszünk előadásokkal.

 Október 13-14-én tartottuk meg a nagy sikerű két napos KERTTURIZMUS konferenciánkat, amelyre sikerült megnyerni a magyar turizmus prominens személyeit éppen úgy, mint a jelenleg vezető pozícióban lévő műemlékes és tájépítész kollégákat /Fekete Albert, Herczeg Ágnes, Szabadits Anita/.

A nyitó előadásokat és az azokat követő World-Café beszélgetéseit a FUGÁ-ban tartottuk. A második napon a résztvevők ellátogattak az iszkaszentgyörgyi és a fehérvárcsurgói kastélyparkokba. A vezetéseket Gecséné Tar Imola, Takács Kata és Hajdu Nagy Gergely tartották.

 Az Európa Kulturális Éve 2018 keretein belül lesz egy HEREIN in the Garden elnevezésű program sorozat, amely leginkább az Örökség Napokhoz hasonlítható. A Miniszterelnökség a gazdája az eseményeknek, de ehhez a szakmai segítséget kollégáink adták, adják /Takács Kata, Szikra Éva, Szabadhegyi Judit, Hajdu Nagy Gergely/.

 Legsikeresebb rendezvény sorozatunk változatlanul az Örök-Zöld-Klub a FUGÁ-ban, amelyet a 2000- es évek közepén kezdtünk szervezni. A klub átlag másfél- két havonta jelentkezik meghívott előadókkal. A tudományos igényű nyitó előadások a szakterület izgalmas kérdéseivel, feladataival foglalkoznak. Az előadásokat oldott hangvételű beszélgetések követik. A szervezést, lebonyolítást közösen végezzük Hajdu Nagy Gergely titkár úrral.

 Fontos tanácsadó- és szakmai bizottságokban vállalunk feladatokat / Szikra É.- Tájstratégia FM…/

 A Szent István Egyetem Tájépítészeti Karának előadói, szakbizottságunk tagjai az év folyamán több külföldi helyszínen képviselték a magyar kertvédelmet /Gecséné Tar Imola, Takács  Kata: Heritage and Society: 4th Heritage Forum of Central Europe (Krakkó) és "Do we need it? Garden heritage inventorisation in service of social awareness" címmel előadást tartottak /.

 Több ICOMOS tagunk erdélyi egyetemeken oktat, többek között a történeti kertek ügyét is szolgálva
/Herczeg Ágnes, Fekete Albert, Tar Imola, Takács Kata/.

 Szaktársaink közül többen folyamatosan tartanak tudományos és népszerűsítő előadásokat, jelentetnek meg cikkeket, tanulmányokat, részt vesznek az Egyetem Doktori Iskolájának munkájában. A fontosabb eseményekről hírt adunk az Örökség Lapban.

 2017-ben is sikerült folyamatosan tartani a kapcsolatot a korábbi műemlékes kollégákkal: kutatókkal, tervezőkkel, területi felügyelőkkel, valamint a SZIE Tájépítészeti Karával, az MTA Tájépítészeti Albizottságával, az Építész Kamarával, valamint egyéb szakmai szervezeteinkkel, elsősorban a Magyar Tájépítész Szövetséggel. Nagyobb horderejű szakmai kérdésekben csak közösen lépünk fel.

 Az örökségvédelem megváltozott keretei között fokozott felelősséget vállalunk a műemlékvédelem több évtizedes hagyományait képviselő értékeink védelmében. Minden lehetséges fórumon hallatjuk a hangunkat, és megkísérelünk érvényt szerezni szakmai nézeteinknek!

 2018-es tervek: Az általános szakmai munka további intenzív folytatása, Örök-Zöld-Klub rendezvények, ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság éves rendezvényein előadás tartása, Kert-turizmus kiadvány, a tagság aktivizálása- tagdíjfizetések erősítése /az eredetileg 70 fölötti létszám sajnos erősen lecsökkent, de aktivitásuk nőtt!/, HEREIN in the Garden program.

Szikra Éva
szakbizottsági elnök

Népi Építészet Szakbizottság éves beszámolója – 2017

 A Népi Építészeti Szakbizottság immáron hagyományosan minden évben szakmai kirándulást szervez, mely tanulmányutakat az elmúlt években a határon túlra helyezve bejártuk az Érmelléket (magyar és román oldalon), a Bánátot (Temesvár környékét) valamint 2014-ben a Maros völgye Arad környéki szakaszát, az Észak-Bánátot. 2015-ben a Vajdaságba, majd 2016-ban a Fekete-Körös menti településekre vitt utunk.

2017-ben ismét a Vajdaságba szerveztük utunkat, ahol a terület népi építészeti emlékeinek megismerésén túl lehetőségünk volt az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara és az ICOMOS Szerb Nemzeti Bizottság képviselőivel, szakembereivel is együttműködni. A kitekintésből 2017-ben is számos szoros szakmai kapcsolat alakult, mely mindkét oldal szakembereinek előremutatásul szolgált. Tanulmányi kirándulásunk programját úgy állítottuk össze, hogy a néhány napban a Délvidék sokszínűséget minél alaposabban feltárhassuk, megismerjük, megismertessük.

Programunkban szerepelt Elemér, Nagybecskerek, Écska, Erzsébetlak, Kanak, Ürményháza, Versec, Temeskutas, Fehértemplom, Kevevára, Székelykeve, Antalfalva bejárása. Kirándulásunk főszervezője Szilágyi Mária, akinek munkáját Kerner Gábor és a vajdasági kollégák segítették. Részletes ismertetést az ICOMOS Híradóban (2017. június – 25. évfolyam 3. szám 36–40.) Kerner Gábortól és Szilágyi Máriától olvashatunk Vajdasági Razglednicák II. címmel. A tanulmányút megvalósulását az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság valamint az NKA támogatta.

A Népi Építészeti Szakbizottság 2017 évben megkezdte az „Újratervezés – Népi építészetet csinálunk!?” címmel 2016-ban megrendezett XX. Békési Népi Építészeti Tanácskozás tanulmánykötetének szerkesztését, terveink szerint a hagyományoknak megfelelően a XXI. Tanácskozásra jelenik meg a kötet. A kiadvány Balassa M. Iván lektorálása, Dobosyné Antal Anna és Szilágyi Mária szerkesztése mellett készül.

A XX. Tanácskozás alkalmából szembesültünk azzal, hogy a korábbi konferenciákon elhangzott előadások szövegei, a tanulmányok milyen nehezen elérhetőek. A fellelhető kiadványokat, konferenciaköteteket összegyűjtöttük és digitalizáltuk. Ennek eredményeként a teljes szakmai anyag elektronikus formában elérhetővé vált.

A XXI. Békési Tanácskozást „Sokszínű védelem” munkacímmel hirdettük meg, előkészítését megkezdtük. A konferencia szakmai programjának összeállításában, szervezésében részt vesz: Balassa M. Iván, Béres István, Dobos Albert, Józsa Tamás, Kerner Gábor; a Sebes-Körös völgyébe tervezett tanulmányi kirándulás szervezésében Széphegyi László és Béres István, valamint Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke.

2016-ban bevezetett népi építészeti díjunk a Múltját őrző ház díj 2018-as adományozásának előkészületei is megtörténtek Fehér Judit és Zsanda Zsolt szervezők munkájának köszönhetően.

Szakbizottságunk elnöke személyében rendszeresen képviselteti magát a Miniszterelnökség által meghirdetett Népi Építészeti Program Bíráló Bizottságában, valamint a Hungarikum Bizottság két szakbizottságában.

Az ICOMOS Titkárság jelentős segítségével mindezen programok megvalósításához rendszeresen, többnyire eredményesen pályázunk, rendezvényeink sikeréhez további szponzorok és intézmények is hozzájárulnak.

Dobosyné Antal Anna
szakbizottsági elnök

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 2017-es közhasznúsági beszámolója (Eredménykimutatás, Mérleg, és Közhasznúsági Melléklet) az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság www.icomos.hu honlapján tekinthető meg, az ICOMOS Híradóban csak Közgyűlésen is kivetített mellékletet tesszük közzé, (Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása és Mérleg „A” a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére –Beszámolási időszak: 2017. január 01. – 2017. december 31.) :

Ez a közgyűlésünk egyben tisztújító közgyűlés is volt, ahol az elkövetkező három évre megválasztottuk az új vezetőséget, ellenőrző bizottságot és tanácsadó testületet.

Tagságunk szavazatai alapján 2018. május 25-től az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület élére a következő tagjaink kaptak bizalmat, és kerültek megválasztásra:

Elnök: Nagy Gergely Ellenőrző Bizottság:
Főtitkár: Veöreös András Barattáné Zámbó Ágnes
Kacskovics Lajosné
Korcsmárosné dr. Bassa Lia
Lőrincze Zsuzsa
Alelnökök:  Arnóth Ádám
Dobosyné Antal Anna
Klaniczay Péter

Tanácsadó Testület:

Baracza Szabolcs
Durczi Zsuzsanna
Feld István
Hild-Csorba Bernadett
Janotti Judit
Karácsony Tamás
Kerner Gábor
Nagy Gábor
Nagy Gergely Domonkos
Pataky Emőke
Széphegyi László
Szikra Éva
Tahi-Tóth Nándorné
Valter Ilona
Zádor Judit

Tanácsadó testületi póttag:
Bugár-Mészáros Károly

Gratulálunk  az  új  tisztségviselőknek,  sok  sikert,  erőt,  egészséget,  és  eredményes  jó munkát kívánunk nekik az elkövetkezendő 3 évre!

Az új elnök megtartotta első beszédét, melyben megköszönte a leköszönő elnök, alelnökök, vezetőség és ellenőrző bizottság, valamint az Iroda elmúlt ciklusban végzett  munkáját, a budajenőiek szíves vendéglátást. Köszöntötte az új tisztségviselőket, és a közgyűlés, az új elnök javaslatára, egyhangúlag tiszteletbeli elnökké választotta Fejérdy Tamást, tiszteletbeli taggá Visy Zsoltot és Szebeni Nándort.

 Alapszabálymódosítás: a közgyűlés egyhangúlag megszavazta és elfogadta az Alapszabályban az elnök    által     előterjesztett,      az    egyesület      további     zavartalan      működéséhez      szükségessé      vált módosításokat.

 

A közgyűlés követően a közeli vendéglőben elköltött ebéd után kezdődött a szakmai program. Ennek keretében került sor a Möller István Emlékérem és a Műemlékvédelmi Panteon kihirdetésére.

Román András Dokumentációs Központ