PFANNL EGON, ERVIN ( 1911 - 1973)

Pfannl Egon okleveles építészmérnök, Budapesten született 1911-ben. A dunántúli Győr városában, a bencés gimnáziumban érettségizett és e történelmi város középkori eredetű utcáinak sűrűjében nevelkedett. A Budapesti József Nádor Műegyetemen építészmérnök diplomát szerzett. Már egyetemi hallgatóként sikeresen pályázott és 1934-ben az Ő tervei alapján épült meg a győri Országzászló emlékmű. Műszaki tanulmányai mellett szenvedélyesen rajzolt. Buda az ostrom után címmel kiadott, az 1945-ben a budai harcok alatt és után rajzolt grafikáinak válogatott gyöngyszemeivel tűnt fel. 1948-ban a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat alapító tagja volt. A Műemléki Szakosztály tervezőjéből az ötvenes évek derekán annak vezetője lett váratlan haláláig. A Magyar Építőművészek Szövetség Műemléki Bizottságának is alapító és tevékeny tagja volt. Munkásságából kiemelendő a Királyfürdő török kupoláinak és klasszicista épületszárnyának helyreállítása, korszerű fürdővé alakítása. Ezért kapta meg az Ybl-díjat 1965-ben. A Műcsarnok állandó kiállítója 1936-1945 -ig.

Pfannl Egon városlakó volt, akinek szeme volt a város szépségének meglátására, és maga is törekedett a város szebbé tételére. Számos grafikai művével segített szobrok, kutak, kertek, városképek esztétikai kialakításában, Budapest újjáépítésében. A vár helyreállítását, újjáélesztését színes utcaképeivel segítette. Műemlék helyreállításai kifogástalanok, valamennyi harmonikus megjelenésű. Munkáiban az igazi építész minden jó jellemvonása megtalálható, az egész feladat helyes léptékbe helyezésétől a legapróbb részletek megfogalmazásáig. Grafikai munkáit szinte lehetetlen számba venni. Ezekben az építész szemlélet egy megfogalmazhatatlan gazdagságú művészeti köntösben jelenik meg. Könnyedsége mellett pontossága is figyelemre méltó minden alkotásában. Rajzaiban teljes egyénisége benne van. Olaszországi és ausztriai tanulmányutjairól gazdag rajzanyaggal tér haza. Később háborús grafikáiban a pusztítás borzalmai mellett a részletek pontos ábrázolásával már szinte életre keltette a megsebzett épületek művészi szépségét. Építész szemlélete a műemlékvédelem avatott és értő művelőjeként is meghatározta munkásságát. Számos könyvben készített illusztrációt. Ezek egy részében az irodalomhoz való kötödése tükröződik. Rajzainak egy része a Kiscelli Múzeumban van, de számos hazai és külföldi barát őríz tőle grafikákat. Pfannl Egon szerény és halk szavú egyénisége, udvarias magatartása mélyen emlékezetébe vésődött egész környezetének.

Munkássága

Építészeti tervezései és fontosabb művezetései:

 • Római táborváros-múzeum Bp. Korvin Ottó (Pacsirta út) úti lakóház alatt (1955)
 • Király fürdő helyreállítása (1959)
 • Semmelweis szülőházának helyreállítása múzeum céljára (1963)
 • Rác fürdő helyreállítása (1965)
 • Kiscelli Kastélymúzeum helyreállítása (1965, befejezését nem érte meg )
 • Ganz kohászati múzeum kialakítása az egykori öntődéből (1969)
 • Gül Baba türbéjének helyreállítása Császár fürdő beépítési terve (1967)
 • Központi Városháza belső esztétikai kialakítása
 • Deák téri evangélikus templom helyreállítása
 • Görögkeleti templom a Szerb utcában helyreállítása
 • Szent Flórián görög katolikus templom a Fő utcában helyreállítása
 • Szépvölgyi úti római katolikus templom helyreállítása
 • Ujlaki római katolikus plébánia templom helyreállítása
 • Krisztina városi római katolikus plébánia templom helyreállítása
 • Petermann bíró és Országház utca sarkán álló lakóház helyreállítása
 • Fő utca 41. helyreállítása szociális otthon céljára
 • Döbrentei utca 17 lakóház helyreállítása
 • Attila út 9 lakóház helyreállítása
 • MTA vendégháza az Országház utcában Budai AuréllalGrafikai munkásságából:

 • Buda az ostrom után. (nyomtatott kiadásban)
 • Óbuda római katolikus plébánia körül szobor elhelyezési javaslatok
 • Külföldi tanulmány utak rajzai
 • Budapesti hidak romos, helyreállítás alatti, befejezett állapotú rajzai Pályázatok perspektívái

Könyvillusztrációi:

 • Kittenberger Kálmán vadásznaplója
 • Krúdy Gyula Magyar Tájak
 • Pest-Budai séták
 • Heinrich Heine Útinaplója
 • Magyarországi Útikönyv számos

Források:

Pfannl Tamás
Modern Építészeti Lexikon. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1978. 248. p.
Magyar Építőművészet 1973/4, 62-63. p.
Műemlékvédelem XVII.évf. Budapest, 1973. 3. szám 191. p.
Műemlékvédelem XXV.évf. Budapest, 1981. 3. szám 235-240. p.
Budapest Főváros Levéltára

Román András Dokumentációs Központ